Regulamin

REGULAMIN
Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonej pod nazwą „ELEKTROBRYGADA NA TELEFON”

 1. Regulamin określa zasady bezpłatnego odbierania na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON organizowanej przez MPO Sp. z o.o.
 2. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON prowadzony jest na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Zgłoszenia odbiorów elektroodpadów w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON przyjmowane są pod numerem infolinii tel. 801 084 084, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00.
 4. Zbiórka w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON prowadzona jest w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 10:00-20:00.
 5. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON jest nieodpłatny.
 6. Elektroodpady zbierane w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON to zużyty, popsuty lub nieużywany sprzęt, który do poprawnego działania wymagał użycia prądu lub baterii.
 7. W ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON odbierane są elektroodpady takie jak:
  • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. lodówki, pralki, kuchenki.
  • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, tostery.
  • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. komputery, laptopy, drukarki, telefony.
  • Sprzęt audiowizualny, np. telewizory, radia, sprzęt hi-fi.
  • Sprzęt oświetleniowy.
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne, np. maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki.
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.
  • Przyrządy do nadzoru i kontroli, np. termostaty, czujniki dymu.
  • Baterie.
 8. Akcja ELEKTROBRYGADA NA TELEFON jest skierowana do mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 9. Pracownicy MPO działający w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON mają prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
 10. Elektroodpady w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON mogą oddawać jedynie osoby pełnoletnie.
 11. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON jest realizowany przez pracowników MPO, legitymujących się identyfikatorami i poruszających się oznakowanym samochodem.
 12. Odbiór elektroodpadów zostanie zrealizowany po wcześniejszym kontakcie telefonicznym dyspozytora akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON, który ustala i przekazuje dokładny terminu oraz miejsce odbioru.
 13. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji ELEKTROBRYGADA NA TELEFON zostanie potwierdzony kartą potwierdzenia przyjęcia elektroodpadów dla osób fizycznych, a w przypadku odpadów z firm kartą przekazania odpadów.
 14. Mniejsze ilości baterii, świetlówek oraz drobny sprzęt RTV i AGD można nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Lamusownia, ul. Nowohucka 1 oraz PSZOK Barycz, ul. Krzemieniecka 40.