Kontakt

KONTAKT

Zgłoszenia do programu

mailowo:

edukacja@mpo.krakow.pl

 

Zgłoszenie odbioru zapełnionego bateriami pojemnika

mailowo:

baterie@mpo.krakow.pl

 

Rezerwacje biletów do kina

mailowo:

edukacja@mpo.krakow.pl

 

W innych sprawach kontakt telefoniczny:

12 646 22 92, 12 646 22 94

 

Adres do korespondencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Ul. Nowohucka 1

31-580 Kraków

z dopiskiem: Kino za baterie