O programie

Program „Kino za baterie” ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina.

Program skierowany jest do: uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych. Do programu mogą zgłosić się klasy lub grupy z terenu Gminy Miejskiej Kraków.