Zgłoszenia

Do udziału w programie mogą zgłaszać się przedszkola, klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których placówki mają siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Warunkiem przystąpienia do programu, jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez dyrektora placówki i wychowawcę lub opiekuna grupy oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną (skan w formacie PDF) na adres: edukacja@mpo.krakow.pl.

 

pobierz_pdf