Utrzymanie czystości w sezonie zimowym

Sprzęt pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie miasta Krakowa w sezonie zimowym 2019/2020

  • Solarki – 67 jednostek
  • Jednostki do zimowego utrzymania chodników – 39 jednostek
  • Zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich – 37 jednostek
  • Zespoły do wywozu śniegu – 9 jednostek
  • Jednostki do zimowego utrzymania ulic – 58 jednostek
  • Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – 36 jednostek
  • Zespoły do utrzymania miejsc postojowych – 6 jednostek
    RAZEM: 252 jednostki

 

Solarki – pojazdy na podwoziu ciężarowym dostosowane gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem, wyposażone w pług sterowany z kabiny kierowcy z możliwością odkładu płużonego śniegu na jedną lub drugą stronę oraz posypywarkę automatyczną umożliwiającą rozsyp dowolnego materiału (sól, piasek, mieszanka), sterowaną z kabiny kierowcy w zakresie ilości podawanego materiału oraz szerokości posypu oraz zbiorniki na solankę wraz z systemem zwilżania nią wysypywanej soli. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania dróg zawierających się w obszarach utrzymaniowych.

 

Jednostki do utrzymania jezdni – małe pojazdy na podwoziu ciężarowym o DMC do 12 ton wyposażone w pług oraz posypywarkę lub średnie i duże ciągniki wyposażone w pług i rozrzutnik ciągniony lub podwieszony o DMC zespołu do 12 ton dostosowane gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania jezdni zawierających się w rejonach utrzymaniowych i terenach wewnątrz-osiedlowych.

 

Jednostki do utrzymania chodników – małe ciągniki lub inne pojazdy małogabarytowe wyposażone w pług oraz rozrzutnik materiałów szorstkich o DMC zespołu do 2,5 tony. Gabaryty jednostek do utrzymania chodników muszą umożliwiać odśnieżenie chodników o szerokości 1,50 m i większej. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, placów, przejść dla pieszych, miejsc postojowych i innych miejsc dostępnych dla sprzętu mechanicznego.

 

Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich – pojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej trzema pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły i inne narzędzia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Przeznaczone są do odśnieżania i posypywania miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego oraz doczyszczania miejsc oczyszczonych mechanicznie jak: przystanki autobusowe i tramwajowe, przejścia dla pieszych i rowerów wraz z wyspami (pasami) dzielącymi i  azylami zlokalizowanymi w ich ciągach, schody, kładki, wąskie odcinki chodników.

 

Zespoły do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – pojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej trzema pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły, posypywarki taczkowe oraz inne narzędzia i urządzenia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Jednostki te przeznaczone będą do odśnieżania i posypywania na terenach wewnątrz-osiedlowych miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego jak chodniki, miejsca postojowe, dojścia do klatek schodowych, schody, pochylnie, itp.

 

Zespoły do utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – pojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony (środek transportu) wraz z co najmniej trzema pracownikami wyposażonymi w łopaty, miotły, posypywarki taczkowe oraz inne narzędzia i urządzenia do ręcznego odśnieżania i posypywania obiektów oraz środki do zwalczania śliskości. Jednostki te przeznaczone są do odśnieżania i posypywania w strefie płatnego parkowania wyznaczonych miejsc parkingowych, chodników niedostępnych dla sprzętu mechanicznego na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów oraz przystanków autobusowych i tramwajowych.

 

Zespoły do wywozu śniegu – samochód ciężarowy, samowyładowczy lub kontenerowy o pojemności przestrzeni ładunkowej min. 10m3 + ładowarka kołowa do załadunku śniegu + grupa co najmniej 5 osób do ręcznego załadunku śniegu. W miejscach o ograniczonej dostępności dopuszcza się użycie małego samochodu ciężarowego lub dostawczego o pojemności przestrzeni ładunkowej min. 3m3 z załadunkiem ręcznym. Przeznaczone są do wywozu śniegu z ulic w sytuacjach tego wymagających.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności