Wydarzenia

Wraca zima - apel do zarządców i administratorów nieruchomości

18|01|2023

Wraca zima - apel do zarządców i administratorów nieruchomości

Pogoda w ostatnich tygodniach wyglądała raczej na wiosnę, jednak przypominamy, że wciąż trwa kalendarzowa zima i właśnie nadchodzi ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewane są intensywne opady śniegu oraz ujemne temperatury powietrza.

Apelujemy o branie tego pod uwagę w celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa bezpieczeństwa – przygotowanie piasku, soli oraz sprzętu niezbędnego do usuwania lodu, śniegu oraz sopli na Państwa posesjach.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, a także zarządca nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjazd z bramy przechodzący przez chodnik, czyli tzw. zjazd indywidualny (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) nie jest chodnikiem, gdyż nie stanowi części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych i obowiązek jego utrzymania w okresie zimowym ciąży na właścicielu lub zarządcy posesji, do której dany zjazd prowadzi.

Równocześnie przypominamy także, że właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do dbania o to, aby na dachach nie zalegały nadmierne ilości śniegu – nadmiar śniegu należy systematycznie usuwać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Śnieg zalegający na dachu może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Należy na bieżąco monitorować wysokość zalegającej pokrywy śnieżnej i podejmować stosowne działania w tej sprawie.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest niezwłoczne usuwanie sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych z budynków i ich części oraz z urządzeń infrastruktury technicznej, stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów, a także do oznakowania takiego miejsca w sposób widoczny.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania jezdni, chodników (nie przylegających do nieruchomości) oraz tych, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów należy zgłaszać do Dyspozytorni Głównej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. na całodobowy numer telefonu: 12-64-62-361 lub e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl.

 

Przepisy prawa, które obligują Państwa do powyższych czynności to w szczególności „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 września 1996 roku” (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami), Uchwała nr LXXXIII 2359 22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, a także Zarządzenie nr 2561/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2022 roku w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2022/2023 („Akcja Zima”) na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Pismo do Właścicieli i Zarządców Nieruchomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności