Deklaracje

Wybór działu:

Deklaracje do pobrania – 2019

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku

 

 Deklaracja DJ z załącznikiem

 Deklaracja DW z załącznikami

 Deklaracja DM z załącznikiem

 Deklaracja DB z załącznikiem

 Deklaracja DL z załącznikiem

 Deklaracja DR z załącznikiem

 

Deklaracje do pobrania – 2018

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2018 roku

 

 2018 DJ, DJ-A

 2018 DW, DW-A, DW-B

 2018 DB, DB-A, DB-B

 2018 DM, DM-A, DM-B

 2018 DL, DL-A

 2018 DR, DR-A

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. w związku z uchwałą Nr LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków lub w innych punktach obsługi mieszkańców Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa tj. al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Korekty deklaracji oraz nowe deklaracje za lata 2013 – 2017 należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa w wyżej wskazanych lokalizacjach. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa – Referat ds. Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

 Kontakt telefoniczny w sprawie deklaracji i opłat

 

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat – 12 616 97 35, 12 616 97 42 i 12 616 97 39.

 

W myśl przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Prezydent Miasta Krakowa będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

 

Pojęcie nieruchomości winno być rozumiane szeroko, jako zespół, zasób nieruchomości, powiązanych ze sobą, tworzących pewną całość funkcjonalną (np. osiedle mieszkaniowe), która winna tworzyć całość obszarową, w szczególności składać się z nieruchomości (w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego) graniczących ze sobą bądź w inny sposób ze sobą powiązanych.

 

Warunek – tożsamość osoby właściciela (zarządu nieruchomości wspólnej) w stosunku do wszystkich nieruchomości „cząstkowych” (tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego), wchodzących w zakres nieruchomości rozumianej funkcjonalnie (jak powyżej), odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych.

 

 

Deklaracje do pobrania za lata 2014 – 2017

Wzory deklaracji za lata 2014 – 2017

 

 DJ, DJ-A

 DW, DW-A, DW-B

 DB, DB-A, DB-B

 DM, DM-A, DM-B

 DL, DL-A

 DR, DR-A

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. Tu znajdziesz wszystkie informacje o zmianach systemu gospodarowania odpadami:

 

 Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 Opinia prawna dotycząca definicji – nieruchomości mieszane

 

 

Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie miała obowiązek odbierania odpadów i pobierania opłat za ich odbiór. Zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym zarządców nieruchomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności