Deklaracje

Wybór działu:

Obowiązek składania deklaracji

W myśl przepisów, obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Prezydent Miasta Krakowa będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków określa uchwała nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. / → zobacz uchwałę na stronie www.bip.krakow.pl

 

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy). Pojęcie nieruchomości winno być rozumiane szeroko, jako zespół, zasób nieruchomości, powiązanych ze sobą, tworzących pewną całość funkcjonalną (np. osiedle mieszkaniowe), która winna tworzyć całość obszarową, w szczególności składać się z nieruchomości (w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego) graniczących ze sobą bądź w inny sposób ze sobą powiązanych. Warunek – tożsamość osoby właściciela (zarządu nieruchomości wspólnej) w stosunku do wszystkich nieruchomości „cząstkowych” (tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego), wchodzących w zakres nieruchomości rozumianej funkcjonalnie (jak powyżej), odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 listopada 2020.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2018

Deklaracje obowiązujące w latach 2014-2017

Zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2013

W sprawach związanych z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatami wynikającymi z deklaracji należy kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

Lista miejsc, w których można zgłosić deklarację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności