Stawki archiwalne przed 2020

Wybór działu:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa.

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według:
  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
  3. powierzchni lokalu mieszkalnego,
  4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.

 

Uzupełnienie:
  • W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od gospodarstwa domowego.
  • W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.
  • W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku do chwili obecnej (DJ,DW,DM,DB) wynikają z treści uchwały nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

- obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku do chwili obecnej (DL,DR) wynikają z treści uchwały nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

Stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynoszą w zależności od pojemności pojemnika:

 

Stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynoszą w zależności od pojemności pojemnika:

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności