Komunikaty

07|10|2021

Zalecenia Zarządcy Zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami w Krakowie w zakresie usytuowania pojemników półpodziemnych lub podziemnych na nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 12 (dla DW), art. 19 ust. 13 (dla DB) oraz art. 20 ust. 13 (dla DM) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (uchwała Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową (odpowiednio oznaczoną), dostosowanych do opróżniania samochodem wyposażonym w hydrauliczne urządzenie dźwigowe typu HDS.

Projektowane na nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów, wyposażone w tego typu pojemniki, winny:

1) spełniać wymagania prawne określone w przepisach szczegółowych;

2) zapewniać drogę dojazdową, w tym bramę wjazdową, do pojemników o szerokości co najmniej 4m;. w przypadku, gdy droga jest wykorzystywana jednocześnie jako stałe przejście dla pieszych (nie zapewnia się innego rodzaju chodnika) należy zapewnić dodatkową przestrzeń do ruchu pieszego o szerokości min. 1 m,

3) zapewniać drogę dojazdową, w tym bramę wjazdową, nad którą nie znajdują się wiadukty, estakady, przejścia oraz inne podobne urządzenia lub stałe elementy usytuowane ponad jezdnią na wysokości poniżej 4 m,

4) zapewniać zjazd z drogi publicznej o zwiększonych parametrach przejezdności; przecięcie krawędzi jezdni zjazdu na drogę dojazdową i drogi publicznej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 8 m,

5) zapewniać nośność nawierzchni drogi dojazdowej, miejsca postoju pojazdu odbierającego odpady komunalne oraz pozostałych elementów związanych z drogą pozwalającą na obciążenie pojazdem o masie całkowitej do 26 t;

6) zapewniać, bezpośrednio przy pojemnikach, wolne miejsce manewrowo-postojowe dla pojazdu realizującego usługę odbioru, usytuowane od strony uchwytów przeznaczonych do podnoszenia pojemników, spełniające minimalne wymagania w zakresie przestrzeni roboczej:

a) o długości co najmniej 15 m wzdłuż linii usytuowania pojemników, pozwalające na opróżnienie każdego pojemnika;

b) o szerokości co najmniej 5 m, pozwalające na wysunięcie podpór pojazdu;

c) o wysokości co najmniej 8 m, wolne od przeszkód w postaci lamp, zadrzewień, reklam i innych urządzeń lub stałych elementów usytuowanych ponad miejscem postojowym - pozwalające na bezpieczną pracę hydraulicznego dźwigu samochodowego (typu HDS);

d) przecięcie krawędzi drogi dojazdowej z miejscem manewrowo-postojowym, z możliwością wykonania przejazdu bez przeszkód jak po wyokrągleniu łukiem kołowym o promieniu 8 m;

7) zapewniać odległość pojemników od elementów małej architektury (typu urządzenia rekreacyjne, kontenery, itp.) nie mniejszą niż 10 metrów,

8) zapewniać odległość pojemników od pozostałych miejsc parkingowych (znajdujących się od strony przestrzeni manewrowej przeznaczonej dla  wyspecjalizowanego pojazdu do odbioru odpadów) nie mniejszą niż 10 metrów.


Usytuowanie podziemnego systemu do selektywnej zbiórki odpadów należy projektować i wykonać zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w instrukcjach eksploatacji/obsługi pojemników podziemnych oraz dokumentacją DTR pojazdów służących do odbioru w/w pojemników, co pozwoli na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom użytkownikom podczas prowadzenia czynności odbioru odpadów.

Projektowane pojemności pojemników winny odpowiadać prognozowanym ilościom powstających na nieruchomości odpadów, tj. gwarantować gromadzenia odpadów bez przepełnień tych urządzeń.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zalecana jest konsultacja z Zarządzającym Systemem w zakresie lokalizacji pojemników na terenie nieruchomości, w celu zapewnienia możliwości bezproblemowego i bezpiecznego odbioru odpadów komunalnych z tych pojemników.

Pamiętać ponadto należy, iż przed realizacją inwestycji wymagane jest zgłoszenie instalacji podziemnego i półpodziemnego zbiornika na odpady, wraz ze wskazaniem planowanego miejsca usytuowania pojemników na nieruchomości do właściwego organu administracji architektoniczno– budowalnej. Odpowiednio dla pojemników półpodziemnych – zgłoszenie do nadzoru budowlanego, a dla pojemników podziemnych – uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plik do pobrania:

 

Zalecenia Zarządcy Zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami w Krakowie w zakresie usytuowania pojemników półpodziemnych lub podziemnych na nieruchomości

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności