Programy edukacyjne

Kino za baterie dla przedszkoli

Kino za baterie dla przedszkoli

Program edukacyjny „Kino za baterie” jest skierowany do placówek przedszkolnych z Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w zakresie właściwego postępowania z zużytymi bateriami, które są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami. Nagrodami za baterie uzbierane w ramach programu są bilety do krakowskich kin.


 
Zbiórka zużytych baterii
 
Z przedszkolami, które przesłały w terminie Karty Zgłoszenia skontaktuje się w najbliższym czasie dyspozytor Elektrobrygady w celu uzgodnienia terminu zbiórki baterii.
 
Zbiórka zużytych baterii w ramach Programu odbywa się jednorazowo, wyłącznie w terminie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Przedszkolnym Koordynatorem programu. Zbiórka baterii będzie prowadzona przez specjalistyczny, oznakowany samochód ustawiony przed budynkiem przedszkola. Baterie będą odbierane wyłącznie przez pracowników Elektrobrygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.
 
Ze względów bezpieczeństwa bezwzględnie zabrania się przynoszenia baterii do przedszkola wcześniej, przed datą zbiórki. Zabrania się także gromadzenia i składowania baterii w pomieszczeniach przedszkola. Baterie przyniesione po terminie zbiórki nie zostaną odebrane, a odpowiedzialność za ich prawidłowe pozbycie się będzie spoczywała na placówce przedszkolnej.
 
W ramach programu będą przyjmowane tylko zużyte, nieuszkodzone baterie pochodzące z urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Nie będą przyjmowane akumulatory lub baterie o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20), a także baterie litowe, litowo-jonowe, baterie z telefonów, smartfonów i komputerów przenośnych. Zabronione jest oddawanie baterii uszkodzonych, baterii które były w jakikolwiek sposób przerabiane lub otwierane, a także baterii z których wydostają się jakiekolwiek substancje. Oddawanie baterii lub akumulatorów niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem placówki z udziału w programie.
 
Po zakończeniu zbiórki baterie zostają zważone, a ich waga jest zapisywana w odpowiednim formularzu, którego jeden egzemplarz pozostaje w przedszkolu.
 

 
Bilety do kina
 
Nagrodami w programie są bilety do krakowskich kin: Cinema City, Multikino, Kijów. Bilety przyznawane są według przelicznika: 1 bilet do kina za 1 kg oddanych baterii. Dla każdego przedszkola zakwalifikowanego do udziału w Programie zostanie utworzone konto, na którym odnotowana zostanie ilość odebranych baterii oraz każde wyjście do kina wraz z liczbą wykorzystanych biletów. Z przysługujących biletów do kina mogą korzystać wyłącznie dzieci, które aktualnie uczęszczają do danej placówki. Opiekunowie grup uczestniczą w seansie bezpłatnie (1 opiekun na 5 dzieci). Dopuszcza się zwiększenie liczby opiekunów jedynie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 
Aby zarezerwować bilety do kina w ramach programu „Kino za baterie dla przedszkoli”, Przedszkolny Koordynator programu z danej placówki musi przesłać do Organizatora zgłoszenie mailowe na adres: edukacja@mpo.krakow.pl, podając następujące dane:
  • wybrane kino (Cinema City Bonarka, Cinema City Zakopianka, Cinema City Kazimierz, Multikino, Kijów),
  • tytuł filmu (zgodnie z repertuarem kin dostępnym na stronach: www.cinema-city.plwww.multikino.pl oraz www.kijow.pl),
  • data i godzina seansu (zgodnie z repertuarem kin dostępnym na stronach: www.cinema-city.plwww.multikino.pl oraz www.kijow.pl),
  • nazwa i numer placówki rezerwującej bilety,
  • liczba uczniów i opiekunów,
  • imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę – tylko ta osoba będzie uprawniona do odbioru biletów w kasie kina.
 
Przysługujące bilety mogą być wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. na seanse wyświetlane w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 wyłącznie w technologii 2D.
 
Za wybór filmu odpowiada Przedszkolny Koordynator. Obsługa rezerwacji biletów w ramach Programu jest prowadzona w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Grupa, dla której rezerwowane są bilety musi liczyć co najmniej 15 uczestników (nie licząc opiekunów). Decyzja o tym, która grupa z danej placówki skorzysta z przysługujących biletów należy do Przedszkolnego Koordynatora programu. Rezerwacja biletów jest realizowana przez Organizatora (MPO) w czasie od 2 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Organizator nie gwarantuje zrealizowania rezerwacji zgłoszonych później niż 2 dni robocze przed seansem. Zgłoszenia rezerwacji biletów może dokonywać tylko Przedszkolny Koordynator wpisany w Karcie Zgłoszenia danej placówki. Przedszkolny Koordynator otrzymuje od Organizatora (MPO) mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji. Bilety odbiera się w dniu seansu w kasie kina. Może je odebrać jedynie opiekun grupy, którego dane podaje Przedszkolny Koordynator w zgłoszeniu rezerwacji
 
Zwracamy uwagę, że tylko Organizator (MPO) jest upoważniony do dokonywania rezerwacji biletów w kinach w ramach programu „Kino za baterie dla przedszkoli”. Wcześniejsze samodzielne rezerwowanie biletów w kinie przez Uczestnika może skutkować koniecznością poniesienia pełnej odpłatności za bilety.
 
 
 
  

 
Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować mailowo na adres: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności