Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Kategorie

Finał konkursu dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych „SEGREGUJEMY WSPÓLNIE”

Finał konkursu dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych „SEGREGUJEMY WSPÓLNIE”

MPO Kraków wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa zorganizowały konkurs dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z miasta – jego celem było wyłonienie najlepiej zorganizowanych i najlepiej utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w których segregacja odpadów jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokonała Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli MPO i UMK. Kontrole obejmowały:

 • wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednie rodzaje pojemników;
 • zgodność zawartości poszczególnych pojemników z zasadami selektywnej zbiórki odpadów;
 • udostępnienie mieszkańcom w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych informacji na temat zasad korzystania z poszczególnych rodzajów pojemników;
 • oznakowanie miejsca danymi identyfikacyjnymi właściciela nieruchomości;
 • usytuowanie pojemników w sposób zapewniający swobodny dostęp – zarówno dla mieszkańców jak i ekip odbierających odpady;
 • zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i roztopowe;
 • stan sanitarny i techniczny pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;
 • czystość i stan sanitarny miejsca gromadzenia odpadów komunalnych;
 • sposób zorganizowania miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

 

Nagrodami były sadzonki dla wspólnot i spółdzielni oraz torby na segregację odpadów dla wszystkich mieszkań należących do zwycięskich podmiotów. Po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu:

 • dwóch miejsc trzecich,
 • czterech miejsc drugich,
 • trzech miejsc pierwszych.

 

Wyniki konkursu:

Miejsce III (ex aequo)

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Tadeusza Kościuszki, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Zapolskiej 25-27
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały Wschód”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Turystyczna 6

 

 

Miejsce II (ex aequo)

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Wierzyńskiego 9
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny”, miejsce gromadzenia odpadów: os. Dywizjonu 303 44
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Konfederacka”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Konfederacka 1
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Słomiana 20

 

Miejsce I (ex aequo)

 • Wspólnota Mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Ruczaj 43
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Racławicka 29, 31
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”, miejsce gromadzenia odpadów: ul. Profesora Tadeusza Seweryna 4