Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Zamówienia publiczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2021 r.  wszystkie postępowania o udzielanie zamówień publicznych dostępne są na Platformie Logintrade [Pzp24] pod adresem Logintrade.net

Informacje dla wykonawców dotyczących ww. Platformy: Instrukcje dla użytkowników