Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Dokumenty rekrutacyjne

W celu rozpatrzenia kandydatury na dane stanowisko konieczne jest przysłanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych. Należy pobrać plik załączony poniżej, wydrukować oraz podpisać, a następnie wykonać skan lub zdjęcia podpisanego dokumentu i przysłać wraz z CV.