Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Kariera

Jesteśmy otwarci na kandydatów zainteresowanych pracą w naszej firmie. Nawet jeśli akurat nie prowadzimy rekrutacji na dane stanowisko każdy może przysyłać CV wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych – gdy rozpoczynamy poszukawania kandydatów, w pierwszej kolejności przeglądamy otrzymane wcześniej CV.

Aktualne nabory oraz plik z wymaganymi zgodami znajdują się poniżej. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury jest dostarczenie CV wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych. 

Inżynier utrzymania ruchu

Miejsce pracy: Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych, ul. Igołomska 17a w Krakowie

Wymagania:

– wykształcenie techniczne wyższe,

– doświadczenie zawodowe w pracy w utrzymaniu ruchu zakładu – mile widziane,

– gotowość do pracy na trzy zmiany w systemie czterobrygadowym.

Zakres obowiązków:

– bieżąca kontrola działania linii technologicznej, urządzeń, maszyn i sprzętu,

– organizacja i bezpośredni nadzór prac wszystkich osób wykonujących czynności związane z eksploatacją, naprawami, przeglądami technicznymi  i konserwacją Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych oraz urządzeń i maszyn pracujących w zakładzie,

– zarządzanie bieżącą eksploatacją instalacji przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) oraz instalacji wytwarzania granulatu polietylenu,

– w czasie zastępstwa Kierownika Zmiany organizacja pracy pracowników oraz Zakładu zgodnie z instrukcją eksploatacji i decyzją o pozwoleniu na wytwarzanie i odzysk odpadów, przepisami o ochronie środowiska i BHP oraz zapisami dokumentów systemu zarządzania jakości; kontrola i nastawa urządzeń sterujących procesem recyklingu i wytwarzania; zapewnienie optymalnej pracy linii technologicznej.

MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i opieki medycznej.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie na adres mailowy: rekrutacja (at) mpo.krakow.pl

Wysyłając CV oraz inne dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: RODO

Operator zakładu – operator wózka widłowego

Miejsce pracy: Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych, ul. Igołomska 17a w Krakowie

Wymagania:

– uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego lub uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej,

– dyspozycyjność (praca 3-zmianowa w systemie 4-brygadowym),

– brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.

Zakres obowiązków:

– obsługa, eksploatacja i utrzymanie sprzętu ciężkiego w CROK,

– bieżąca obsługa linii technologicznej,

– prace porządkowe w obrębie instalacji,

– praca zgodna z instrukcją eksploatacji i decyzją o pozwoleniu na wytwarzanie i odzysk odpadów, przepisami o ochronie środowiska i BHP oraz zapisami dokumentów systemu zarządzania jakości.

MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i opieki medycznej.

 

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie na adres mailowy: rekrutacja (at) mpo.krakow.pl

Wysyłając CV oraz inne dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: RODO

Operator zakładu

Miejsce pracy: Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych, ul. Igołomska 17a w Krakowie

Wymagania:

– dyspozycyjność (praca 3-zmianowa w systemie 4-brygadowym),

– brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.

Zakres obowiązków:

– bieżąca obsługa linii technologicznej,

– prace porządkowe w obrębie instalacji CROK,

– praca zgodna z instrukcją eksploatacji i decyzją o pozwoleniu na wytwarzanie i odzysk odpadów, przepisami o ochronie środowiska i BHP oraz zapisami dokumentów systemu zarządzania jakości.

MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i opieki medycznej.

 

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie na adres mailowy: rekrutacja (at) mpo.krakow.pl

Wysyłając CV oraz inne dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: RODO