Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Deklaracje do pobrania

Deklaracje 2022

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2022.

Deklaracja DJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej.

Deklaracja DW

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej.

Deklaracja DM

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja DB

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja DLR

Deklaracja o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się̨ domki letniskowe oraz dla właścicieli innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku (w okresie od 15 marca do 15 listopada).