Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Współpraca z uczelniami

Akademia Górniczo-Hutnicza

W dniu 11 maja 2022 roku pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Politechnika Krakowska

W dniu 24 stycznia 2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie podpisało dwie umowy partnerskie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 17 lipca 2019 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie została podpisana umowa współpracy.

Uniwersytet Rolniczy

W dniu 30 listopada 2021 roku pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie została podpisana umowa współpracy.

Uniwersytet Jagielloński

W dniu 10 października 2022 roku pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie została podpisana umowa współpracy.