Programy edukacyjne

Eko-kreatorzy 2020

Konkurs plastyczny dla krakowskich przedszkoli na najlepszy kostium z odpadów. Przedszkolaki – dziewczyny i chłopaki! Wymyślcie i wykonajcie kolorowy strój dla postaci z waszej ulubionej bajki! Pamiętajcie, że wszystkie elementy stroju muszą być z opadów. Zróbcie sobie zdjęcia w przygotowanych kostiumach i wyślijcie do króla recyklandii, a on wybierze najlepszy.

Tam gdzie stare gazety i kartony zamieniają się w czyste kartki, gdzie pogniecione puszki stają się prostymi gwoździami, a kawałki szkła – pięknymi butelkami rozciąga się kraina zwana recyklandią. Panuje tam od lat dobry i pracowity król. Jest tak zajęty poprawną segregacją odpadów, że zupełnie brakuje mu czasu na przyjemności, a zwłaszcza na czytanie i oglądanie bajek. Dlatego też postanowił, że zaprosi bajkowe postacie do siebie. Król liczy na to, że spełnią się jego marzenia i będzie mógł podziwiać bajkowe postacie z bliska. Postaci w najpiękniejszym i najciekawszym kostiumie z odpadów obiecuje wspaniałe nagrody i królewską koronę.

 

Przedszkolaki – dziewczyny i chłopaki! Wymyślcie i wykonajcie kolorowy strój dla postaci z waszej ulubionej bajki! Pamiętajcie, że wszystkie elementy stroju muszą być z opadów. Zróbcie sobie zdjęcia w przygotowanych kostiumach i wyślijcie do króla recyklandii, a on wybierze najlepszy.

 

Miłej zabawy!

 

W przedszkolach zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie dzieci w grupach minimum 5-osobowych przygotowują pod opieką wychowawców kostiumy wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Do konstruowania kostiumów można wykorzystać papier, tworzywa sztuczne i metal (np. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe, puszki itp.). Inspiracją do tworzenia kostiumów powinny być postacie z bajek. Spośród wszystkich kostiumów przygotowanych w przedszkolu należy – w ramach wewnętrznych eliminacji zorganizowanych w placówce – wybrać kostiumy, które zostaną zgłoszone do Konkursu. Przedszkola, które liczą nie więcej niż 100 dzieci mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 kostiumy, natomiast przedszkola liczące więcej niż 100 dzieci – maksymalnie 5 kostiumów.

 

W celu zgłoszenia kostiumu do Konkursu należy w terminie do 21 lutego 2020 r. przesłać tradycyjną pocztą kolorowe zdjęcie (w formacie 13x18cm, w jak najlepszej jakości) przedstawiające dziecko w przygotowanym kostiumie – na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY 2020”. Dla jednego kostiumu można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zdjęć gotowego kostiumu należy dołączyć jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie kostiumów przez dzieci podczas zajęć w przedszkolu. Zdjęcia kostiumów można też dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. Dzieci prezentujące kostiumy na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. Każde przesłane zdjęcie musi być na odwrocie podpisane czytelnie z podaniem: nazwy i numeru przedszkola, nazwy kostiumu oraz imienia i nazwiska nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany.

 

Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego kostiumu) Kartę Zgłoszenia, wydrukowaną dwustronnie, wypełnioną i podpisaną przez dyrektora placówki oraz przez nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Konkursu. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w całości.

 

Kostiumy, których zdjęcia (spełniające wymogi Regulaminu) zostaną w terminie przesłane na adres Organizatora, będą ocenione przez jury, powołane przez Organizatora. W ocenie kostiumów będą brane pod uwagę takie aspekty jak: walory estetyczne, wykorzystanie surowców wtórnych, kreatywność i pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie do 28 lutego 2020 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane przez dzieci na uroczystej gali finałowej, której termin i miejsce zostaną podane po ogłoszeniu wyników. Warunkiem otrzymania nagrody będzie prezentacja dziecka w kostiumie. Przed przesłaniem zdjęć kostiumów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

 

mpo.krakow.pl

 

 

Wyniki konkursu plastycznego Eko-kreatorzy 2020

zorganizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Konkurs plastyczny „Eko-kreatorzy 2020” został rozstrzygnięty! Przed jury stało niełatwe zadanie z uwagi na bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac. Uwzględniając walory estetyczne przygotowanych kostiumów, wykorzystanie surowców wtórnych, kreatywność i pomysłowość, a także samodzielność i staranność wykonania, po długich obradach jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Miejsce I (równorzędnie):

 • Kostium „Smok Wawelski”, Samorządowe Przedszkole nr 14
 • Kostium „Trąbalski – Sprzątalski”, Samorządowe Przedszkole nr 112

 

Miejsce II (równorzędnie):

 • Kostium „Minionek”, Samorządowe Przedszkole nr 131
 • Kostium „Miś Uszatek”, Samorządowe Przedszkole nr 11

 

Miejsce III (równorzędnie):

 • Kostium „Elza – Kraina Lodu”, Samorządowe Przedszkole nr 151
 • Kostium „Tristan z bajki Tristan i Izolda”, Przedszkole Happy Kids

 

Wyróżnienia:

 • Kostium „Wilk z bajki o Czerwonym Kapturku”, Samorządowe Przedszkole nr 27
 • Kostium „Eko-Elsa”, Niepubliczne Przedszkole “Radosna Chatka”
 • Kostium „Papuga Blue z bajki Rio”, Przedszkole “Małe Aniołki”
 • Kostium „Czerwony Kapturek”, Samorządowe Przedszkole nr 83
 • Kostium „Roboczyścioch”, Samorządowe Przedszkole nr 176
 • Kostium „Rycerz Blaszka”, Publiczne Przedszkole “Malutkowo”
 • Kostium „Kaczka Dziwaczka”, Przedszkole Niepubliczne „Lalkowo”
 • Kostium „Pszczółka Maja”, Samorządowe Przedszkole nr 29
 • Kostium „Czerwony Kapturek”, Samorządowe Przedszkole nr 10
 • Kostium „Królewna Śnieżka”, Samorządowe Przedszkole nr 121

 

Wszyscy laureaci otrzymają drogą mailową zaproszenia na uroczyste wręczenie nagród połączone z prezentacją zwycięskich kostiumów oraz przedstawieniem teatralnym o tematyce ekologicznej. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za zaangażowanie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności