Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

Centrala
tel. +48 12 646 22 22
fax +48 12 64 62 350
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
mpo@mpo.krakow.pl

Biuro Zarządu
tel. +48 12 646 22 02
fax +48 12 646 23 50

Nr konta 73 1240 4722 1111 0000 4851 5630
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 125 000 000 zł

KRS 0000189262
NIP 675-000-65-47
REGON 350641392

W sprawach związanych z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatami wynikającymi z deklaracji należy kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat

+48 12 616 97 35
+48 12 616 97 42
+48 12 616 97 39
+48 12 616 65 96
+48 12 616 65 98
+48 12 616 65 99
+48 12 616 90 29
+48 12 616 90 31
+48 12 616 90 49
+48 12 616 97 89